Subscribe to our newsletter

Our Projects

4 office projects

Мастер Группийн хэрэгжүүлсэн 4 оффисийн төслүүд нь

Салбарын олон жилийн туршлага, судалгаанд үндэслэж хотын хамгийн таатай бүсүүдэд байгуулагдсан байна.

Бид туршлагаар шалгарсан шийдлүүдийг

Бүтээн байгуулалтдаа тусгаж, барилгын элемент бүр дээр анхаарлаа хандуулан

Ирээдүйд өсөх үнэ цэн дээр бизнесийн алсын хараагаа төвлөрүүлэн зорилтод зах зээлд судалгаанд суурилсан төслүүдийг нийлүүлдэг.

Орчин үеийн барилгууд хүн төвтэй байх, бидний харилцагчдын бизнес өргөжин тэлэх боломжийг олгодог байх гэсэн үндсэн 2 зарчмыг баримтлан төслийн концепцоо боловсруулдаг.

"Мастер Пропертис" ХХК нь 2014 оноос хойш 4 оффисийн барилгын төсөл амжилттай хэрэгжүүлэн, нийт 38.200 мкв талбай бүхий 380 орчим бизнесийн байгууллагад өмчлөх хэлбэрээр борлуулаад байна. Эдгээр төслүүдийн барилга угсралтын дундаж хугацаа 15 сар, борлуулалтын дундаж хугацаа 14 сар, борлуулалтын үнийн өсөлт 34%-ийн амжилттай төслүүдийг зах зээлд нийлүүлээд байна.