Худалдаа үйлчилгээний шинэ төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
logo
Банк бус санхүүгийн байгууллага
Танд бизнесээ өргөжүүлэхэд хөрөнгө шаардлагатай байна уу?
Зээлийн үйл ажиллагаа

900+

Иргэн, аж ахуй нэгж

15 тэрбум

Зээл

3.7 тэрбум

Нийт актив
Олон улсын
Аудит

"Монголиан Мортгэйж Фанд" ББСБ санхүүгийн болон зээлийн үйл ажиллагаанд дэлхийн 4 том аудитын байгууллагаас сонгон хөндлөнгийн аудитын шалгалтыг тогтмол хийлгэдэг.