Худалдаа үйлчилгээний шинэ төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах

Бидний төслүүд

4 оффисын төсөл

Мастер Группын хэрэгжүүлсэн 4 оффисын төслүүд нь

Салбарын олон жилийн туршлага, судалгаанд үндэслэж хотын хамгийн тааламжит бүсүүдэд байгуулагдсан байна.

Бид туршлагаар шалгарсан шийдлүүдийг

Бүтээн байгуулалтдаа тусгаж, барилгын элемент бүр дээр анхаарлаа хандуулан

Ирээдүйд өсөх үнэ цэн дээр бизнесийн алсын хараагаа төвлөрүүлэн зорилтод зах зээлд судалгаанд суурилсан төслүүдийг нийлүүлдэг.

Орчин үеийн барилгууд хүн төвтэй байх, бидний харилцагчдийн бизнес өргөжин тэлэх боломжийг олгодог байх гэсэн үндсэн 2 зарчмыг баримтлан төслийн концепцоо боловсруулдаг.

“Мастер Пропертис” ХХК нь 2014 оноос хойш 4 оффисын төсөл амжилттай хэрэгжүүлэн, нийт 38.200мкв талбай бүхий оффисыг 380 орчим бизнесийн байгууллагад өмчлөх хэлбэрээр борлуулаад байна. Эдгээр төслүүдийн барилгажилтын дундаж хугацаа 15 сар, борлуулалтын дундаж хугацаа 14 сар, борлуулалтын үнийн өсөлт 34%-ийн амжилттай төслүүдийг зах зээлд нийлүүлээд байна.

UB Tower Plus
Төсөл
UB Tower Plus

 • Байршил: БЗД, 25-р хороо
 • Давхрын тоо: 16
 • Ашигтай талбай: 8,200м²
 • Барилга эхэлсэн хугацаа: 2020 оны 7-р сар
 • Ашиглалтад орох хугацаа: 2021 оны 10-р сар
 • Борлуулалтын явц: 85% борлуулалттай

Дэлгэрэнгүй
UB Tower Plus
UB Tower
Төсөл
UB Tower

 • Байршил: БЗД, 25-р хороо
 • Давхрын тоо: 18
 • Ашигтай талбай: 10,054м²
 • Барилга эхэлсэн хугацаа: 2018 оны 7-р сар
 • Ашиглалтад орсон хугацаа: 2019 оны 12-р сар
 • Борлуулалтын явц: 98% борлуулалттай

Дэлгэрэнгүй
UB Tower
UB Tower
Хоймор оффис
Төсөл
Хоймор оффис

 • Байршил: СБД, 11-р хороо
 • Давхрын тоо: 18
 • Ашигтай талбай: 9,996м²
 • Барилга эхэлсэн хугацаа: 2016 оны 5-р сар
 • Ашиглалтад орсон хугацаа: 2017 оны 10-р сар
 • Борлуулалтын явц: 93% борлуулалттай

Дэлгэрэнгүй
Хоймор оффис
Pro One
Төсөл
Pro One

 • Байршил: СБД, 11-р хороо
 • Давхрын тоо: 18
 • Ашигтай талбай: 9,951м²
 • Барилга эхэлсэн хугацаа: 2014 оны 4-р сар
 • Ашиглалтад орсон хугацаа: 2016 оны 2-р сар
 • Борлуулалтын явц: 90% борлуулалттай

Дэлгэрэнгүй
Pro One
Pro One