Худалдаа үйлчилгээний шинэ төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
logo

Мастер Түншлэл ХХК нь Мастер группийн толгой компани бөгөөд Стратеги төлөвлөлтийн алба, Судалгаа хөгжүүлэлтийн алба, Хөрөнгө оруулалтын алба, Удирдлага хяналтын алба, Барилгын удирдлагын алба, Маркетинг борлуулалтын алба, Санхүү бүртгэлийн алба гэсэн бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулан, салбар компаниудад мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлж, групп компанийн хөгжлийн бодлого чиглэлийг тодорхойлон ажилладаг.

Түүхэн үйл явц
2001

Оюутан зуучлалын "Мастер Травел" ХХК-ийг үүсгэн байгууллав.

2008

ҮХХ-ийн худалдаа зуучлалын чиглэлийн "Мастер Пропертис" ХХК-ийг үүсгэн байгуулав.

2011

"Монгалиан Мортгейж фанд" ББСБ ХХК-ийг үүсгэн байгуулав.

"Шилдэг ҮХХ зуучлалын компани"-ийн анхны энтрепремийг авав.

2013

Барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулдаг "Мастер Девелопер" ХХК-ийг үүсгэн байгуулав.

"Мастер Пропертис" ХХК нь "Топ 150" байгууллагаар шалгарав.

2014

"Pro One" оффисын төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэв.

"Мастер Пропертис" ХХК "Топ 150" шалгарав.

2015

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани "МИМ" ҮЦК ХХК-ийг байгуулав.

2016

"Pro One" төсөл ашиглалтад оров.

"Хоймор" оффисын төслийн бүтээн байгуулалт эхлэв.

2017

"Хоймор" оффисын төсөл ашиглалтад оров. Тус төсөл нь Монголын хот байгуулалтын Хөгжлийн танхимаас 2017 оны шилдэг барилгаар шалгарав.

2018

"UB Tower" төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэв.

2019

"UB Tower" оффисын төсөл ашиглалтад оров.

2020

"UB Tower Plus" оффисын төслийн бүтээн байгуулалт эхлэв.

2021

"UB Tower Plus" оффисын төсөл ашиглалтад орно.

"Худалдаа үйлчилгээний төв"-ийн шинэ төслүүдийн бүтээн байгуулалт эхлүүлэв.