Худалдаа үйлчилгээний шинэ төслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
logo

Мастер Түншлэл ХХК нь Мастер Группийн толгой компани бөгөөд Удирдлага хяналтын алба, Стратеги төлөвлөлтийн алба, Санхүү бүртгэлийн алба, Судалгаа хөгжлийн алба, Хөрөнгө оруулалтын алба, Маркетинг борлуулалтын алба, Барилгын удирдлагын алба гэсэн бүтэцтэйгээр группийн хөгжлийн бодлого чиглэлийг тодорхойлон, нэгдэл компаниудад менежментийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Түүхэн үйл явц
2001

Оюутан зуучлалын Мастер Травел ХХК-ийг үүсгэн байгууллав.

2008

ҮХХ-ийн худалдаа зуучлалын чиглэлийн Мастер Пропертис ХХК-ийг үүсгэн байгуулав.

2011

Монгалиан Мортгэйж Фанд ББСБ ХХК-ийг үүсгэн байгуулав.

"Шилдэг ҮХХ зуучлалын компани"-ийн анхны энтрепренерийг авав.

2013

Барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулдаг Мастер Девелопер ХХК-ийг үүсгэн байгуулав.

Мастер Пропертис ХХК нь МҮХАҮТ-ын "Топ 150" аж ахуйн нэгжийн нэгээр шалгарав.

2014

"Pro One" оффисийн төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэв.

Мастер Пропертис ХХК нь МҮХАҮТ-ын "Топ 150" аж ахуйн нэгжээр тодров.

2015

Хөрөнгө оруулалтын менежментийн компани Мастер Инвестмент Менежмент ХХК-ийг байгуулав.

2016

"Pro One" оффисийн төсөл ашиглалтад оров.

"Хоймор" оффисийн төслийн бүтээн байгуулалт эхлэв.

2017

"Хоймор" оффисийн төсөл ашиглалтад оров. Тус төсөл нь Монголын Хот байгуулалт хөгжлийн танхимаас 2017 оны шилдэг барилгаар шалгарав.

2018

"UB Tower" оффисийн төслийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэв.

2019

"UB Tower" оффисийн төсөл ашиглалтад оров.

2020

"UB Tower Plus" оффисийн төслийн бүтээн байгуулалт эхлэв.

2021

"UB Tower Plus" оффисийн төсөл ашиглалтад орно.

"Худалдаа үйлчилгээний төв"-ийн шинэ төслүүдийн бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэв.

2022

Go.to market – Шинэ үеийн зах худалдаа үйлчилгээний төслийг эхлүүлэв