Мастер группийн Судалгаа хөгжлийн алба нь MMCG, SICA, МУИС-ийн Социологийн тэнхим зэрэг Монголын №1 мэргэжлийн судалгааны байгууллагуудтай хамтран бүтэн жилийн хугацаанд 26 төрлийн багц судалгаа шинжилгээ хийсний үндсэн дээр 5-дахь бүтээн байгуулалт болох шинэ төслийн концепцоо боловсруулж байна.

Мастерчууд бид туршлагаар шалгарсан шийдлүүдийг бүтээн байгуулалтдаа тусгаж, барилгын элемэнт бүр дээр анхаарлаа хандуулан, ирээдүйн өсөх үнэ цэн дээр бизнесийн алсын хараагаа төвлөрүүлэн судалгаанд суурилсан төслүүдийг хэрэгжүүлдэг.

DSC_6315

DSC_6317

DSC_6340

DSC_6397

DSC_6525